«Күндө туусам күндө жок…»

(Ниязаалыдан арман күү) Биринчи арман: «Ак тамак, көк тамак» Аксы районунун Жаңы-Жол айлынан келген комузчу Асанбек Жуматаев аке менен баарлашып отурдук. Сөз ал кишинин айылдашы Ниязаалы комузчу жөнүндө баратты. — «Ак тамак, көк тамак» деген күүнү уккандырсың? – дейт. – Муну Ниязаалы чыгарган, ал кадимки Өтө (Жеңижок) ырчыга арналган. Жеңижок өзү түбү Таластан эмеспи, аялы Көксулуу аксылык, күйөөсүн ошол Талас жактан ээрчитип келген. Ошон үчүн күүдө аялы Ак тамак (Көксулуу) күйөөсү Көк тамакты (Жеңижок) муздак жерден (Таластан) анжир, курма, шабдалы […]