Шавкат Мирзиёев «ЗАГСсын көрбөй туруп нике кыйган молдого кылмыш козгойбуз» деди, биздечи?

Көөдөй караңгылык басып, каякка басарыңды билбей карайлап турганда каяктандыр шоола жылт этсе, дароо бүт жан дилиң менен ошол жарыкка умтуласың да. Так ошондой кеп болуп атат. Ии деңиз… Коомубузда жүздөгөн адамдардын кадырына ээ болуп, ар бир айткан сөзү мыйзам болуп турган аалым даражалуу адам кебелбей гана экинчи аял алганын шардана кылды. Анысы аз келгенсип, канчалаган депутаттардын экинчи аялдары менен никесин кыйганын кадимки эле көрүнүш катары балп эттирди. Аалымдын кейпи ал болсо, коом жетектөөчүлөрүнүн кейпи бул болду. Коңшу өлкөнүн президенти Шавкат […]