Асаналиевдин 90 жылдыгына карата адабий сынга конкурс

Конкурстун максаты – адабияттын салттуу жолун калыптандыруу. Чакан конкурсубуздун мүмкүнчүлүгү жана шарты: Байге фондубуз – 50 000 (элүү миң) сом. 1-байге – 20 000 (жыйырма […]