Азыркылардын аялын эмес, эшегин сурап ала албайсың

Пейил оңолмоюн ишибиз оңолбойт. Сөзүм пейил жөнүндө кеткенден кийин илгерки мен угуп көргөн эле аксакалдардын жасаган иштерин, алардын пейилин көргөзгөн эки-үч окуяны кыстара  кетейин. Биринчи окуя: Султан деген жигит Кеминдин Боролдоюнда мугалим болуп иштеп калат.  Ал кезде автобус жүрө элек кези экен, Чоң-Кеминден Кашка-Жолду ашып барып-келип жүрүп, Жолбулак деген айылда булактан суу алып жүрчү жаш келин менен таанышып калат.  Турмушка чыкканына бир жыл айлана элек келин менен мамилеси келишип, бир күнү атына учкаштырып айылына ала качып алыптыр.  Келиндин кайын журту […]