Олжобай ШАКИР: «РухЭш» – улуттук долбоор

Минтип өнтөлөгөнүмдүн себеби бар, замандаш. «РухЭш» сайты бир жылдан ашык убакыттан бери өрнөктүү адабият аркалуу коомдогу руханий жакырчылыктан чыгуунун жолун издеп келет. Ашкере саясатташкан коомдун […]

Сулайман КАЙЫПОВ: Жомоктор – зoр эскeртүү

Бул жoмoк – зoр эскeртүү: aйрыкчa кыргыз сындуу aз элгe өз мeнeн жaттын, aлыс мeнeн жaкындын, туугaн мeнeн душмaндын aйырмaсын aнык билип жүрүү кeрeк дeгeн […]