Эзоп: Катының башка эрге көз артпасын үчүн анын көзүн дайыма өзүң кызартып тур

Варлам ШАЛАМОВ (1907-1982), орус жазуучусу Баардык революцияны дилетанттар жасайт. ♦ ♦ ♦ Евгений ШВАРЦ (1896-1958), орус драматургу Ажыдаардан кутулуштун жалгыз жолу – ажыдаар өзүң тарапта да болуш керек. ♦ ♦ ♦ Арнольд ШЁНБЕРГ (1874-1951), австриялык композитор Чыныгы искусство көпчүлүккө арналбайт, көпчүлүк үчүн жаралган искусство искусство эмес. ♦ ♦ ♦ Иоганн Фридрих ШИЛЛЕР (1759-1805), немис акыны жана драматург Жүрөгүндө жарык жанган адамдын жүзүндө да жарык бар. *   *   * Намыстын куну – өмүрдөн кымбат. *   *   * Эң күчтүү жеңиш – […]

Кеменгерлер эмне дейт?

Отто фон Бисмарк Түбөлүккө жашоочудай окуп үйрөн; эртең эле өлүмүң келчүүдөй жаша. *     *     * Эч качан согуш убагындагыдай, мергенчиликтен кийин жана шайлоолордун алдындагыдай көп калп айтылбайт. ♦ ♦ ♦ Артур Шопенгауэр Ар бир адам башка бирөөдөн өзүндөгү нерселерди гана көрөт жана аны өз дареметине жараша баалайт. *     *     * Адамдын ички дүйнөсү, анын тапкан байлыгынан алда канча маанилүү. *     *     * Көпчүлүк адамдар өз алдынча ойлонууга жөндөмсүз, алар дайыма бирөөлөрдү  ээрчип жүрүшөт жана акыл-эске эмес, күчкө баш ийет. *     […]

Марк Твендин учкул ойлору жана азилдери

Өзү жөнүндө Мен тишим жок туулгам, бул жерде Ричард III артыкчылык кылат. Бирок мен өркөчү жок туулгам, бул жерде артыкчылык менде. Менин ата-энем өтө жакыр эмес болчу жана өтө чынчыл да эмес эле. *     *     * Менин түшүнүгүмдө, силерге мен биринчи жолу кантип калп айтканым жана ал калптан кантип чалынбай чыкканым жөнүндө маалымат керек окшойт. Мен 1835-жылы туулгам; азыр бир топ жашка барып калдым, эс тутумум мурдагыдай эмес. Силер менден биринчи жолу качан чын айтканымды сурасаңыздар болмок, анткени мен аны […]

Бийлик – бул шилиден алып тургузмайын эч бири ордунан козголбогондордун жайылган дасторкону

Томас ЖЕФФЕРСОН (1743-1826), АКШнын 3-президенти Эркиндиктин тамырын өз мезгилинде патриоттор менен зулумдардын каны сугарып турууга тийиш. Бул анын табигый жерсемирткичи. * * * Эр көкүрөктөргө караганда суужүрөктөр талаш-тартыш болгон жерге мурун тыга коёт. * * * Эгер жиниң келип турса, онго чейин сана, ага болбой жаның кашайып баратса, санагыңды жүзгө жеткир. * * * Насаатыбызды сөз эмес, өз турмушубуздан көрсөткөнүбүз ийги. * * * Башкалар менин жыргалчылыгым үчүн эмес, мен башкалардын жыргалчылыгы үчүн жасаган эмгектерим менен эл эсинде калгым келет. […]