Владимир НАБОКОВ: Периштенин сөзү

АҢГЕМЕ Коюу түндүн койнунан таттуу түштүн канаттуу шамалы сууруп чыгып, алтын түстүү таптаза асман астында ажайып бир тоолуу өлкөдө жол четинде турдум.   Кылчайып артымды карабасам да тээ ылдыйда аркайган урчуктуу аскалардын жаркыраган кырларын, түбүнө көз жеткис тик жарларды, күн нуруна күзгүдөй чагылышкан көлдөрдү жон терим менен сезип жатам. Жан дүйнөм түркүн түстө кулпуруп, рахаттын бийик чегине жетип, жараткандын жан жыргаткан бейишине киргенимди билдим. Бирок менин жерди байырлап, жерде өскөн жан дүйнөмдү жалындап күйүп тынчтык бербеген жерликтерге тиешелүү бир ой кемирет […]

Калила жана Димна (6-7-8-9-бөлүм)

<<<<<<<<<<<<<<<<<<Башы АЛТЫНЧЫ БӨЛҮМ Дабшалим акылман Байдабага мындайча кайрылды: — Абдан жакшы! Кызыктуу окуя экен. Эми жасап жаткан ишинин аягына жетпей, коркоктукка алдырып жиберген кишилердин абалын, окуялары менен кошо айтып бер. — Ар бир киши иштин өзгөчөлүктөрүн жакшылап териштирбей, аңдабай туруп жасаганга аракет кылса аягында өкүнүп калат. Мен муну сизге суусарды өлтүргөн молдонун окуясы менен баяндап бергенге аракет кылайын. Анда эмесе… МОЛДО ЖАНА СУУСАР Гуржан деген шаарда бир молдо жашачу экен. Аялы айдай сулуу, бирок балдары жок болуптур. Молдо эчак эле […]