Адилет ШАДЫКАНОВА: Кышкы ызгаар

Кышкы ызгаар… Үшүгөн бут астында кычырайт кар. Кар астында жайында биз тепсеген Жайкалган жашыл шибер, тулаң чөп бар. Шибер чөптөр… Ысыкта тебеледи сени көптөр. Шүүдүрүмдөн таңдагы бир тамчы суу Ичээринде бир тал чөп өсүп көктөөр… Далай буттар Тебеледи. Билбеди сенде кут бар. Тебелеген шол буттар бүгүн тоңуп, Көк шиберди көрүүгө азыр куштар… Кышкы ызгаар…кышкы ызгаар! *  *  * Асмандан жаап жатат апакай кар, Ар бир кар бүртүгүндө жылдызча бар. Андан кооз Ай менен Күн, бирок неге Ай, Күнгө окшош болуп […]