Альберт БРАХФОГЕЛЬ: Эч бир жасалга же макияж аялды энелик сүйүүсүндөй сулуулай албайт

Адам баласын ата-энесине жакшы мамиле кылууга буйрук кылдык. Себеби, энеси аны ар күнү алдан тайганына карабай тогуз ай көтөрүп жүргөн. (Локман сүрөөсү, 14-аят) Апаңа кызмат кыл; анткени бейиш апалардын таман астында. (Азирети Мухаммед) Аялдарга сый көрсөт. Себеби Ал адамзатынын энеси. (Азирети Али) Эне акысына этият бол! Аны башыңа таажы кыл! Энелер төрөт азабын тартпаса, ымыркайлар дүйнөгө келбес эле. (Мевлана) Эне жүрөгү – түпкүрүндө ар дайым кечирими бар зындан. (Оноре де Бальзак) Аял эне болгуча бала бойдон кала берет. (Август Стриндберг) […]