Кытай эл жомогу: Ак эмгек – бар байлыктын башаты

Илгерки өткөн заманда абдан эмгекчил темир уста жашаптыр. Анын узун бойлуу, келбеттүү, тамакка табити жакшы болгону менен жумуш иштегенге таптакыр көңүлү жок жалкоо уулу бар экен. Бир күнү уста уулуна мындай дейт: — Бүт өмүрүмдү иш менен өткөрдүм, уулум, колубузда эмне болсо ошонун баары ак эмгек менен келген же өз колумдан жаралган. Сенин болсо иштегиң келбейт, ичип-жегенди эле билесиң, ушул жашка келгиче бир юань да тапкан жоксуң. Мындан аркысы эмне болот? Уулу атасынын сөзүнө көп маани  бербестен кол шилтеп: — […]