Кытай эл жомогу: Ыракат издөө

Өтө жалкоо улан жашаптыр. Болгон кыймылы: эртеден кечке тиягына ооп, биягына ооп гана жамбаштап жатмай. Ага эчтеңке жакпай, жашоо ыракатын таппай, бушайман. “Жашоо ыракаты эмнеде?” – өзүнө бир күнү суроо коёт да, издеп жөнөйт аны. Үйүнөн чыгат. Бир далай баргандан кийин жолун тороп калдайган тоо турат алдында. Аша алаар эмес аны. Тоо этегинде жер чукуган кары дыйкан көрүнөт. – Чоң ата, – дейт улан, – жашоо ыракатын кайдан издеп тапсам болот? — Билем аны табышты, – дейт ишинен башын көтөрбөгөн […]

Кытай эл жомогу: Сыйкырдуу казан

Сокосу жок же сокого кошчу унаасы жок бир кембагал жазда  жалгыз күрөгү менен жер казып атса, анысы кандайдыр катуу нерсеге тийип сынып калбаспы. — Мына кырсык! Бул жерде эч кандай таш жок эле, күрөгүм эмне болуп сынды! – деп наалып-напчыган ал эптеп күрөк сыныгы менен алиги катуу нерсени казса, ал эски бир чоюн казан болуп чыкпаспы. Ачуусу менен аны сындыра жаздаган ал сабыр кармап ойлонсо, бул казанга тамак жасабаса да суу куюп койсо болчудай. Ошентип ал бул табылгасын үйүнө алып […]