Адабий анонс: Кытайдын өзгөчө социализмин баяндаган жаңы китеп жарык көрүү алдында турат

Дүйнөлүк социалистик түзүлүштүн атасы эсил кайран СССР жетимиш жылдыгын белгилеп-белгилебей жатып урап түшүп эле калбастан; бир канча мамлекеттерди өзү менен кошо “ала жатканда” – дүйнө эли социализмдин күнү бүттү деп эсептеп, бул түзүлүш туюкка кептелген туура эмес жол экендигине ынанып, калган социалистик өлкөлөрдөн ушундай эле тагдырды күтүшкөн. Бирок социализм боюнча СССР “иниси” болгон Кытай мамлекети тез эле гүлдөп-өсүп чыга келди. Ал тургай экономикасынын өнүгүүсү боюнча көптөгөн капиталистик өлкөлөрдү артта калтырып, азыр дүйнөдө экинин бири болуп турган кези. Бул кубулушту ар […]