Абдыкерим МУРАТОВ: Дүйнөлүк деңгээлдеги кытайлык Манастаануучу Адыл Жуматурду

Адыл Жуматурду – азыркы күндөрдүн таанымал манас изилдөөчүсү, анын «Манас» эпосу боюнча эмгектери кыргыз тилинде гана эмес, кытай, англис, жапон тилдеринде чыгып, эпосту жалпы дүйнөгө таанытууга олуттуу салымын кошуп келет. Ал Кытай Эл Республикасынын Шиңжан Уйгур автоном районуна караштуу Кызыл-Суу кыргыз автоном облусунун Ак-Чий айылында 1964-жылдын 25-февралында жарык дүйнөгө келген. Жаш чагынан кытай тилиндеги мектептен билим алган. Анын балалык чагы өткөн аймакта Эшмат Мамбетжусуп, Жусуп Мамай, Жусубакун, Ыбырайым Акунбек деген чоң манасчылар жашаган. «Мен бала чагымдан ушундай кыргыздын маданияты, салт-санаа […]