Конкурска: Бакыбай бакшы (№20)

(Болумуш-аңгеме) Өзгөчө кайталангыс сулуулугу менен айрымаланган, тегерегин тоо курчаган ажайып кооз Алай өрөөнүндөгү томуктай айылдарынын биринде, кадимки айыл турмушу дагы бир кечи соңуна чыгып, эл жатууга камынган маал. Бакыбай эки саан ую менен бир нече коюна чөп салып – жайлап бүтүп, үйүнүн артындагы кенен короосунун жан жагындагы, такырайган эки чарчы метрди ээлеген аянтчага, чоңдугу бир кадам, жоондугу жарым кулачтай отундарды калап, тегерете тизип, от тамызды да үйүнө кирип кетти. Бакыбай балапан кезинде короодо жөрмөлөп жүргөнүн үй жанынан өтүп бараткан Акмолдо […]