Айгүл Узакова: Сиз жана күз

* * * Оюңузга салды бекен дүрбөлөң, Ошондогу жашылданбай чечилүүм. Эңсөө дагы болбой калып аралжы, Эки келбес өмүрдөгү кечигүүм. Сизге болгон көңүлдөгү урматтоом Калар дегем жакшы сырдай жабылуу. Алаксуу да болбой калып аралжы, Болот тура кээде минтип жабыгуу. Булуттуу көч берсе күздүн кабарын, Өткөндөргө токтолуу жок жалдырап, Калып калар сагынычты эскертип Дарактагы саргайган бир жалбырак. Деңиздеги бушаймандуу толкундар Кайра жанып өткөн көңүл кушундай. Айбыгуу да — коркунучу жыргалдын, Сизде дагы болсо керек ушундай. Каректерде ойноп өткөн шаттуулук, Кете койбос токтоолукту […]