Касым Тыныстановдун балдар үчүн жазган аңгемелери

КИЧИНЕКЕЙ АКЫЛМАН Бир бай Сайрага куда түшмөкчү болуп, Койчуманга сөз салды. Койчуман болгон жок. Башка эл азгырып, Койчуманды жолдон чыгарды. Койчуман малга кызыгып, кудалашмакчы болду. Абыл менен Айшанын күчү келген жок. Абыл менен Айша канчалык тырышса да, Койчуман элдин бузуку тилине ээрчиди. Аз күндө мал келмек болду. Бир күнү Абыл атасына айтты: — Атаке, атаке! Мени жакшы көрөсүңбү, Сайраны жакшы көрөсүңбү? — Атага баланын алалыгы жок. Экөөңдү бирдей көрөмүн, балам, — деди атасы. — Ушул сөзүңдү унутпа, атаке, — деп […]