Орозбек АЙТЫМБЕТОВ: Кызыл өрүк

АҢГЕМЕ Чилденин жаланып турган учуру. Күн бүркөк. Ичтен кармаган суук. Бүт Күнгөй тоолорун жер бешенесин ичиркенткен жөө туман басып, тоо кабагы бир жумадан бери ачылбай, түнөрүп, анын каабы этектеги адырларды кошо сермеп, кечээ жааган кардын аягы боройлоп басылгандыктан адырдын айдарым жерлериндеги карлар жылга-жыбыттарга көчүп, ушундан улам адыр агала тартып, бир караган адамга тоодо да, адырда да тирилик токтоп, баары зыңкыя тоңуп калгандай. Көл үстүндө сур булуттар самсаалап, демейде аттын кашкасындай көрүнүп турчу Тескей тарап тумандуу көшөгөнүн далдаасына жашынган. Кара бууранын […]

Конкурска: Кыргыз аңгемелеринин контекстинде – «Кызыл өрүк»

№1 Топчугүл Шайдуллаеванын «Кызыл өрүк» деген прозалык китеби (Шайдуллаева Т. «Кызыл өрүк»: аңгемелер, эсселер жана киноповесть. – Б.: «Улуу тоолор», 2017. – 236 б.) чыкканын угарым менен менин элестөөмө башка бир китеп келе калды. Ал Орозбек Айтымбетовдун 1980-жылы чыккан «Кызыл өрүк» деген аңгемелер жыйнагы эле. Анда адабият болуп-толуп, советтик жазуучуларга партиялык камкордук көрүлүп, бир жылда кыргыз жазуучуларынын жүздөн ашык прозалык китептери жарыяланып, элге таратылып турган кез. Айтымбетовдун «Кызыл өрүгү» кыргыз адабиятына жаңы көз караштагы, адабиятты классикалык деңгээлге көтөрө алчу жаш […]

Урматтуу окурман, таланттуу жазуучунун жаңы китеби жарык көрдү!

Окурмандардын сүймөнчүгүнө айланган карасөз чебери Топчугүл Шайдуллаеванын «Кызыл өрүк» аттуу керемет китеби «Улуу тоолор» басмасынан басылып чыкты. Учур адабиятынын таланттуу жазуучусу жана «РухЭш» сайтынын туруктуу авторлорунун бири Т.Шайдуллаеванын аталган китебинен анын эң мыкты аңгемелер топтомун жана эссе, повестин окуй аласыздар!  Каалоочулар бул китепти 0772 347 028 жана 0705 347 028 номуруна чалып таап алсаңыздар болот! Автордун өзүнөн сатып алууну каалагандар береги номурга чалсаңыздар болот: 0552 855 710