Бахтияр Шаматов: Дөңгөлөк жылдар

<<<<<< Башы Документтерибизди шыпылдата жазып, мөөрүн басты да, эки кагазды колубузга карматты. Бул эмне десек, ушу кагаз менен түз эле жумушка кирише бересиңер деди. Анан иштин шартын, канча айлык алаарыбыздан өйдө шашпай түшүндүрдү. Мен аны угуп отуруп, жумуш ушул жакын эле ортодо болсо керек деп ойлогом, бир маалда жанагы катындын «на работу вас заберут завтра, вертолетом полетите с утра» дегени кулагыма кирип келгенде жүрөгүм болк дей түштү. Менин бул абалымды байкады окшойт «да не переживайте вы, все будет хорошо, за […]

Кубанычбек АРКАБАЕВ: Аргаң жоктон ай ля вю дейсиң акыры

— Эй токто! Бүгүн кайсыл күн экенин билесиңби ыя? — Билем, 14-февраль, күнгө бейшемби. — Пайшамба десең өлө сексуалдуу угулат. — Пай-шам-ба, чо то не звучит. Жети күндө келе берип жешилип бүткөн окшойт. — А 14-февраль ыйык Валентиндин сүйүшкөндөр үчүн күнү десеңчи? — Чубалжыйт ко тимеле. — Чубалжыса да жылдын эң кыска күнү ушул. — Кандайча? — Эң жыргал кез — эң кыска кез. — Заматта жыргатам дечи. — Дароо! Көрүшөсүң, сүйлөшөсүң, өбүшөсүң. — Сутенер болуп иштейт окшойсуң ээ ушу […]