Биз билген, биз билбеген Токтогул: канчасы жалган, канчасы чын? (6-макала)

Адабият тарыхы үчүн айта кетчү нерсе, Токтогулдун томдуктарын түзүүчүлөр жана редакторлор китепти түзүп жатканда, акындын ырларына жана ырларга берилген түшүндүрмөлөрдү кунт коюп окуп коюшса болмок экен.  Акындын 1956-жылы китебинде кеткен техникалык каталар кийинки китептеринде дал ошондой жүрөт. Бул кайдыгерлик гана эмес, акынды сыйлабастык, акындын артында калган мураска карата кыянат мамиле. Башка эч нерсе. Акындын устаттары кимдер болгон? Токтогулдун ырларын чогултуу жана жыйноо, изилдөө иштеринде чаташтыктар, калпыстыктар, кемчиликтер, мүчүлүштүктөр, каталыктар, карама-каршылыктар четтен табылат. Бүтүндөй илимпоздук тагдырын Токтогулга арнаган Жаки Таштемиров акындын […]