Лев Толстойдон 20 экмет

Ал автордук укуктан баш тарткандардын эң алгачкысы, мамлекеттик системанын душманы, диний “авторитеттерди” четке каккандыгы үчүн чиркөөдөн куулган адам… Ал Нобель сыйлыгынан баш тарткан, акчаны жек көрүп, кембагалдар тарапта болгон… Аны андай абалында эч ким билген да эмес… Анын аты-жөнү: Лев Николаевич Толстой… 1. Бийликтин күчү элдин маданиятсыздыгында кармалып турат. Жана аны билгендиктен, дайыма тарбияга каршы күрөшө да билет. Муну түшүнүүгө бизге убакыт келди. 2. Адамзатты баары эле өзгөрткүсү келет. Бирок эч ким өзүн кантип өзгөртүүнү ойлонбойт. 3. Күтө билгенге акыры […]