Калила жана Димна (4-жана 5-бөлүм)

<<<<<<<<<<<<<<1-2-3-бөлүмдөр Падыша Дабшалим ойчул Байдабага: — Жакшы кеп айттың, туура кеңеш бердиң… Ар ким өзүнө сабак ала тургандай насаатыңды айттың. Эми жалынып-жалбарып, алдыман-артыман түшүп мени ишендиргиси, алдагысы келген душман жөнүндө айтып бер. Ошентип Байдаба баянын баштады. КАРГАЛАР ЖАНА ҮКҮЛӨР Улуу тоодо аябай чоң соң дарак өсчү эле. Ошол даракта миң карга уялап жашачу. Араларында Албетте, өзүлөрү шайлап алган башчысы да бар. Ошол даракка жакын жакта, Улуу тоонун этегинде бир үңкүр бар болчу. Ошол үңкүрдө да миң үкү жашайт. Алардын дагы […]