Малкиши: дагы бир маңкурт баяны

Кантсе да Чынгыз Айтматов советтик доор,  социалистик коом жана  коммунисттик идеологиянын  айрым мүчүлүштүү жактарына өзүнүн чыгармаларында өтө кескин жана ачык эле  сын формасында  болбосо да гуманисттик  өңүттөн айыптоо менен  кайрылганы маалым. Мындай эпизоддор Айтматовдун  “Кылым карытар бир күн”  романында арбын берилген. Биздин эсибизге  бул айтылуу чыгарманы жазуучу жана журналист Айдарбек Сарманбетовдун “Малкиши”аттуу аңгемеси (“Жаңы Ала-Тоо” журналы, №5 (49) май 2013-жыл) түшүрүп олтурат. Дегеним, бул чакан чыгармада  Айтматовдук акыл-эс, эс тутум идеясы, тагыраагы – эс-акылсыздык, маңкуртчулуктун кесепет, алааматы жагдайындагы кеп-сөз өзүнчө […]