Калык ИБРАИМОВ: Айтматовдун «маңкурту» кулбу же курмандыкпы?

Чыңгыз Айтматовдун 90 жылдыгына карата Чыңгыз Айтматовдун айтылуу “Кылым карытаар бир күн” романы жөнүндө сөз болгондо адатта ар дайым алгач эле маңкурт аңызы дароо эске келет. Эне-Бейит аңыз-мифинен агып чыккан бул уламыш чындыгында да чыгармада уңгу дегидей урунттуу орунду ээлейт. Ал — романдын концепциялык чордону. Андан көп маанилүү символдор менен метафоралардын бүтүндөй бир түрмөгү чубалып, алар өз кезегинде романды полифониялуу симфониядай жаңырган жаңыча голографиялык түр-сыпатка ээ кылып, мазмун-маңызын чексиз тереңдетип турат. Алсак, Эне-Бейит – бул, чыгарманын философиялык концепциясы боюнча, тоталитардык-технократиялык […]