Маданият маселесин туалеттен баштайлы, кыргыз! (1-маек)

Чейрек кылымчалык мезгилден бери Чехияда жашаган калемдешибиз, белгилүү журналист Амирбек Азам уулу (Усманов) менен болгон маегибиздин мазмуну, келтирилген далилдүү мисалдары кыргыз коомчулугун ойго салып, ариет-намысыбызга келтирсе деп кеп кылдык. Дүйнө элдеринин өрнөктүү жашоо-турмуш мисалынан көзүбүз ачылса деп кеп курдук. Көңдөй көкүрөгүбүздү дүңкүлдөтүп койгулай бербей, кепке кулак түрсөк бекен?.. – Амирбек байке, Сиз менен качан болсо да илим, билим, адабият, маданият өрнөгү туурасында сөз кылуу мен үчүн абыдан кызык. Себеби Сиз ар дайым рухий азыктын артынан кууп жүргөн адам экениңизди билебиз. […]