Уильям Шекспир: Артында эч бир жаманаттысы жок адамдын жүрөгү курч болот

Эстүү акмак аңкоосунган акылмандан артык. *   *   * Мөртү келсе кандай туяк болбосун мүдүрүлөт; менсинген белдер бекчейет; кара сакал агарат; тармал чачтуу таз болот; ажарлуу жүзгө бырыш каптайт; өрттүү көздөн курч кетет; бир гана тунук жүрөк ай менен күн сымал нурунан ажырабайт. Айдын жайын жөн койдук, күн сыяктуу качан болсо жаркыраган нур чачып, өз жолундагы мээримин өзгөртпөйт. *   *   * Ар-намыс – бул мен үчүн өмүр. Өмүр менен ар-намыстын тамыры бир. Эгер ар-намысымдын тамырына доо кетсе, өмүрүм соолуйт. *   *   […]