Максат Жангазиев: Жаңылган сайын көрөгөч болдум турмуштан

БАЛАЛЫК ТУУРАЛУУ Оо анда көңүлдөр түк карара элек, Ой менен алыс-алыс барар элек… Карылар чымчып коюп жонубуздан, Басылса, ойноп кетип калар элек… Оо, азыр турмуш чымчып жүрөгүмдү, Оорусу алигиче тарай элек… Өзгөрө берет тура кийинкибиз, Оо мындан башка эле да мурункубуз… Оодарып, чала коюп бирибизди, Оюндан далай ирет жыгылчубуз… А азыр чалса турмуш аягыңдан, Алдастап, бутка кайра кыйын туруш… Жашынмак ойночубуз балдар менен, «Өзүңдү далдаа жерге катмай» деген… Көзүмдү жумуп, табуу оңой эле, Ким кайда жашынганын айтпай билем! А азыр […]

Максат Жангазиев: Көрө албастардын уйкусун бузган сыйлыгым жөнүндө…

Өкмөттүн эки жылда берилчү Ч.Айтматов атындагы мамлекеттик жаштар сыйлыгы бар. Ал 11 номинация боюнча берилет. Анын ичинде бизге тиешелүүсү “Адабият жаатындагы мыкты чыгарма” номинациясы. Дал ушул сыйлыктын 2017-жылдын 12-декабрында лауреаты болдум. Бул сыйлык акыркы эки жыл ичиндеги жазган эмгек үчүн ыйгарылат. 2015-жылы бул сыйлыкка конкурс жарыяланып, жободогудай акыркы эки жыл ичиндеги эмгектерди көрсөтүү керек экен. Менин жападан жалгыз “Жүрөк үнү” аттуу китебим 2014-жылы чыккан. Дал ошол китебимди жөнөттүм. Жыл боюнча карасак жобого туптуура. Анан 2015-жылы жылдын аягында ал сыйлык негизи […]