«Ушунчалык унутпаган, адамкерчиликтүү адам экен!..»

Жазуучу жөнүндө жазуучу эмес кишилердин дил баян-аңгемелеринен (Жамбыл автовокзалынын директору болуп иштеген Кыргызбековдун Чыңгыз Айтматов жөнүндө айткандарынан) Бул окуяны да “үнү жок” Раманкул Момункулов аксакалдын саргыч өң контор журналына жазылган “эскерүүлөр топтомосунан” окуган элек. Ошол өзү ээн-жай отуруп кагазга түшүргөн калыпта — ырааты менен сөзмө-сөз келтирели. Казак кулуну Кыргызбеков ага жыл-айы эсте жок күндөрдүн биринде төмөнкүдөй эскерүүсүн баяндаган экен: “…Жумуш убактысы бүтөөрүнө аз эле убакыт калган. Бир убакта эшикти ачып бирөө кирип келатат. Карасам — өңү аябай тааныш. Келип эле […]

Лао-цзы: Билими жок туруп бирок билерман көрүнгөн адам – оорукчан

Бардыгын жеберине жеткире түшүнөм деген адамдын билими тайкы. * * * Баарына жөндөмдүүмүн, баарын түшүнөм деп түр көрсөткөн адамдын жөндөмү да, билими да болбойт. * * * Үн катпаган адамдын билими терең, бакылдаган адамдын билими тайыз болот. * * * Билимге терең каныккан адам кан төгүүгө барбайт. * * * Башкаларга үн-сөзсүз, ишаратсыз таасир эткен адамга эчким теңдеш болалбайт. * * * Билимдүү болсо да бирок билимдүүсүнбөгөн адам – баарынан бийик. Билими жок туруп бирок билерман көрүнгөн адам – оорукчан. […]

Эң кымбат мурас

Жапон жомогу Жапайы жаныбарлардын ар нерсесин мурас тутунган князь болуптур. Укмуштуунун баары бар экен анда: апсыйган арстандын мүйүзү, балыктын киндиги, тэнгунун[1] желбүүрү[2], ал тургай чагылгандын Кудайы Каминарисаманын кемер курунан өйдө сактап жүрүптүр! Князь өзүнүн мурастары менен өтө сыймыктанчу дешет. Анын эң өзгөчө сыймыктанганы алтын короз экен. Анысы алтындан жасалганы менен кудум эле жандуу корозго окшош болуптур. Ал эмес ар таңда «кукареку!» деп үн созчу дешет. Уламдан улам өз мурастарын ордунан алып чыгып көз кумарын кандыруу княздын бирден бир ыракаты экен. […]

Сурамжылоо: Ажобуз мультимиллионер экенине кандай карайсыз?

Токтогул КАКЧЕКЕЕВ, саясат таануучу: Биз капиалистик доордо жашап атабыз, мамлекеттик менчик миллиондорго айланган, буга парламент мыйзам түрүндө жол берген. Ким айлакер болсо, байлык ошонун колуна тийген. Миллионер болгондор жеке эле президент эмес да, бирок замандын талабы болсо боло берсин, криминалдык жолдон тышкары. Кутуйтегин (Атын атагысы келбеген коомдун алдыңкы өкүлдөрүнүн бири): Ажобуз ар дайым байлыгы менен мактанат, бирок бир да жолу расмий түрдө кайдан келген байлык экенин айткан эмес. Биздин өлкөдө миллиондогон акча табыш өтө оор, муну ар бир эле жаран […]