Канкорлордун колунан өлгөн гуманист жазуучу

Дүйнөлүк адабияттан Сабахаттин Алинин жараткан чыгармаларын жакшы көрөм. Редакцияда иштеп жүргөн жылдарымда жазуучунун “Кирешелүү үй” деген аңгемелерден турган китебин окуп чыккам. Ошондо жазуучу жана анын аңгемелери жөнүндө кыскача материал даярдап, газетага басууга берген экенмин. ТҮРК ЖАЗУУЧУСУ Сабахаттин Али – түрк элинин демократ жазуучусу болгон. Ал 1948-жылы дайынсыз жоголуп кеткен. Жазуучунун жоголушу ачылбай белгисиз болуп, бир жыл өткөндөн кийин гана карасанатайлык менен киши өлтүргүчтөр тарабынана курман болгондугу белгилүү болгон. Түрк элинин прогрессивдүү патриот жазуучусунун өмүрү чыгармачылык эргүүсү гүлдөп турган учурда үзүлгөн. […]

Ынды кара малай жана ит

Сопулардын притча-жомокторунан Абдулла Ибн Жапар аттуу бакчанын ээси болуптур. Бир күнү ал өз бакчасын аралап жүрүп, жүзүмдүн түбүнө келгенде ынды кара малайды көзү чалат. Соксоюп отурган иттин маңдайында колунда бир сындырым наны бар малай да чөк түшүп отурган экен. Малай маңдайындагы дөбөткө бир үзүм нан ыргытканын байкайт Абдулла. Дагы ыргытат, дагы. Абдулла сурайт: – Сага күнүгө канча нан беришет? – Болгону эле ушул нанды, – дейт малай. – Ошо жалгыз наныңды анан итке бересиңби? – Абдулла таңгалып сурайт. – Бу […]

Няня-Хубун

Бурят жомогу Бир жетим бала болуптур. Анда ата да, эне да, бир тууган да жок экен. Мындайды томолой же тоголок жетим дешет. Ал жерге жүргөндөн тартып билген-көргөнү кой болуптур. Бир күн да тыным билбей байдын койлорун кайтарчу экен. Кой ээси ага: — Менин бир да коюм жоголбосун! Эгер бирөө эле жоголсо, жаныңдан үмүтүңдү үзө бер!- деп тынымсыз кулагына куюп турчу. Күн ачыкта койлор жуушап, анча дале кыйнабайт. Алай-дүлөй болсо эле кой жаныбарды көрүп ал, же баспайт, же оттобойт, туш тарапка […]

Малайдын амалы кожоюндукунан ашат

Лит жомогу Өлгөндөй бир сараң дыйкан болуптур, жадесе өз малайларынан да ашын аячу экен. Тамак ичээр маал келгенде эле малайларына элде жок шылтоолорун айтып, күңкүлдөп-мыңкылдап баштачу экен: «Уйду торпогу эмип алыптыр, нан күйүп кетиптир». Кошуналары түштөнүүгө отурар маалда малайына айтканычы: – Кел, Йонас, эл тамак ичип аткан маалда биз да эс алалы. Алар да бизди түштөнүүгө отурду деп ойлошсун. Күнүгөле ушул экен. Карды ачкан Йонас анан сараң дыйкандын бул адатын кантип калтырышты ойлонот. Бир күнү коңшулар түштөнүүгө отурушту, эс алмай […]