Айдарбек Сарманбетов: Малкиши

АҢГЕМЕ Ал отуздан ашкан өзү курдуулардан эч деле айырмаланбаган көптүн бири, өңү деле жугумсуз, пакене бойлуу, арыкчырай эркек сөрөй. Үндөбөй дулдуюп, башын жерге салып өзү менен өзү жүрө берет. Эч ким менен иши жок. Мейли атасыбы, кошуна, курбуларыбы — ага баары бир. Эч кимин көчөдөгү чоочун, бейтааныштардан жакын санабайт. Өзүнөн башка адамдар барбы, жокпу, өлүп атабы, жер астын-үстүн түшүп кыямат кайым келдиби — баары бир тең. Бирөөгө боор тартып же жакын санап ийилип койбойт. Өзү болсо болду. Жарытып деле ойлонбойт, […]

Малкиши: дагы бир маңкурт баяны

Кантсе да Чынгыз Айтматов советтик доор,  социалистик коом жана  коммунисттик идеологиянын  айрым мүчүлүштүү жактарына өзүнүн чыгармаларында өтө кескин жана ачык эле  сын формасында  болбосо да гуманисттик  өңүттөн айыптоо менен  кайрылганы маалым. Мындай эпизоддор Айтматовдун  “Кылым карытар бир күн”  романында арбын берилген. Биздин эсибизге  бул айтылуу чыгарманы жазуучу жана журналист Айдарбек Сарманбетовдун “Малкиши”аттуу аңгемеси (“Жаңы Ала-Тоо” журналы, №5 (49) май 2013-жыл) түшүрүп олтурат. Дегеним, бул чакан чыгармада  Айтматовдук акыл-эс, эс тутум идеясы, тагыраагы – эс-акылсыздык, маңкуртчулуктун кесепет, алааматы жагдайындагы кеп-сөз өзүнчө […]