Абдигапарова Канайым: Мен да Дүйшөндөй мугалим болгум келет (№49 дилбаян)

«Айтматовдун мен окуган чыгармасы» конкурсуна Мен Айтматовдун көптөгөн чыгармаларын окудум. Бирок мен өзүмө бирөөсүн гана,  башкача айтканда,  жүрөккө жакын көрүп сүйүп окуган чыгармамды гана тандап алдым. Улуу жазуучунун шедевр чыгармалары көп дечи,  бирок көңүлдүн шедеври,  кыялдын шедеври башкача болот тура. Мен үчүн ал шедевр — «Биринчи мугалим». Чыгармада билим,  адамгерчилик,  салт темалары козголгонун аны,  айтор,  повесттери ойлорго кайдыгер караган жокмун. Повесттеги ар бир курч окуяда жүрөгүм алып учуп,  Алтынай окуса,  окуп жада калса,  муздак суудан кечсе кадимкидей үшүп,  чыныгы окурмандын […]