Жылдыз Орозобекова: Манастын тузу оор

Мен үчүн Манас менен Чыңгыз эки чоң рухтан турат. Экөө  тең өз алдынча эки чоң илимдин уюткусу, илимий, эл аралык Академия болууга  татыктуу. Мага кызык маселе, эмне үчүн  шаардын бир чоң көчөсүн үчкө бөлүп салдык —  «Тынчтык проспектиси, Манас проспектиси, Айтматов проспектиси» деп.  Акылым жеткен жок буга. Болуптур дейли. Анан «Манас жана Айтматов» атындагы Академия дегенге да таң калдым.  Экөөнө эки бөлөк бийиктиктеги урмат керек эле го. Арабаев университетиндеги Манас таануу институту билимдин очогуна айланмак, бирок азыркы учурда анын тагдыры […]