Мар БАЙЖИЕВ: Жаңылуу

АҢГЕМЕ Шаарга күз ууру мышыктай жумшак басып, билинбей келет эмеспи. Күн кадимкидей бакырайып, асфальтты, үйлөрдүн чатырларын ысытып, бак-дарак көгөрүп, көчөлөргө көлөкөсүн салып, шаардыктарды коргогонсуйт. Бирок чындыгында мезгил өткөн сайын күн жерден алыстап, жылуулук кудурети сараңдай берет. Күндөрдүн биринде асман түнөрүп, олдоксон бирөө байкабай жаратылыштын чакасын оодарып алгансып, ак жаан төгүлүп, көчөлөрдү сел каптап, арыктарга суу батпай шаркырайт. Бул жаан жалбырактардын жүлүнүн бошотуп, саргартып, жерге түшүрүп, барпайган бак-даракты заматта жылаңачтап жиберет. Анан күз шаарга биротоло жайланышып, шашпай, эч жаңылычсыз өз ишин […]