Аскер САКЫБАЕВА: Кан менен тердин ортосунда жазып өткөн устатыбыз жөнүндө сөз

Бүгүн Алыкебиздин өлгөн күнү экенин Аскер (Сакыбаева) досум эсиме салды. Так ушул күнү устатыбыздан ажырап жер муштап отуруп калганыбызды эсиме жара чыгып, унутуп коюптурмун… Мындайда […]

Талант менен ширелишкен сулуулук

“Сыймыгыбыз колдон учуп кеткенче, сыйыбызды, сөзүбүздү аяппыз” Акын Жолон МАМЫТОВ Маркум Таттыбүбү Турсунбаева жөнүндө сөз болгондо айчырайлуу сахна жылдызынын табигый сулуулугу, сырткы өң-түс келбетине жуурулушкан таланты, […]

Абдыкерим МУРАТОВ: Жигиттин уулу жетишпей турганда…

Азыр кыргыздар катуу кеттик: Чыңгыз хандын тегин кыргыз кылдык, индеецтерди, уругвай, парагвайларды, жапон-сапондорду бизден чыккан дедик, дүйнөдөгү канча бир жер аттарын өзүбүзгө энчилеп алдык, Швейцарияны, […]