Садир Досбаев: Рух дарагы (2-макала)

Мурда жарыяланган: 1-макала Глобализация — бул, бүткүл адамзатын башкарууну бир колго концентрациялоо процесси. Же башкача айтканда бийликти бир колго топтоо процесси. Азырак болсо да элеси, образы жакындады деп ойлойм. Бирок толук түшүнүк болгон жок. Толук түшүнүү үчүн төмөнкү нерселер жөнүндө сөзсүз билиш зарыл: Башкаруунун эки – структуралуу жана структурасыз жолу же системасы бар. Структурасы бар башкаруу — бул, мамлекеттик башкаруу системасы. Айтсак, президент — мыйзам чыгаруу бийлиги — аткаруу бийлиги — сот бийлиги, аларга баш ийген органдар, мекемелер жана башкалар. […]