Асанбек СТАМОВ: Мейман чакырганда

АҢГЕМЕ Мейман чакырабыз деп камынганыбызга жарым жылча болгон. Чакыра турган мейманыбыз карапайым адам эмес, болгондо да өзүм иштеген мекеменин директору эле. Анын директор болуп келгенине бир жарым жылдан ашкан. Бир көргөн адамга салабаттуу, сүйлөгөндөн эринген эткелирээк, кодо киши. Көпчүлүктүн айтымына караганда биздин мекемеге директор болуп которулганга чейин бир чоң Министерстводо министрдин орун басары имиш. Эл сөзүндө элек барбы, айтор, ал келер замат ар кандай ушак-айыңдар жүрүп жатты. Деги эле адегенде жаңы келген жетекчинин тегерегинде ар кандай ушактардын болушу ыктымал иш […]