Вьетнам эл жомогу: Мышыктай мышык

Илгери бир киши мышыгын аябай жакшы көрүп, аны дүйнөдөгү эң акылдуу жана өзгөчө жандык саначу экен. Мындан улам аша чапкан обу жоктук менен бул жөпжөнөкөй мышыгына Асман деген ат коюп алыптыр. Бир ирет аныкына капысынан мейман келип, мышыктын өзгөчө атын угуп, таңгалып сурайт: — Кечирип коюңуз, урматтуу кожоюн, эмне үчүн жөнөкөй эле мышыкка Асман деген бийик атты коюп алгансыз? — Бул мышык сиз айткандай жөнөкөй эмес. Мындай мышык мурда бул дүйнөдө болгон эмес. Ошон үчүн мышыгыма Асман деген аттан башка […]

Акылман абышка

Бурят жомогу Ал мезгилде сараң, кекирейген, жалкоо ламалар көп болчу экен. Алар жыргап-куунап өмүр өткөрүшчү. Бир улуста ошондойлордон үч семиз лама өзгөчө билинип турчу. Алар башкаларга өздөрүн акылдуубуз дешип, ар кандай сырлардын түйүнүн чечип беребиз деп мактанчу… Мына ушундай үч эткээл, чиренген лама жашаптыр… Кошуна айылда чын эле абдан көптү билип, көптү көргөн акылдуу абышка да жашаган. Ал өз өмүрүн көз жеткис мейкин талаа сыңары узак да, тоо дайрасындай буркан-шаркан түшүп да, көк асмандай таза да жашап аткан. Бул абышка […]