Ралф Уолдо ЭМЕРСОН: Тарыхта эң улуу адамдар кедей болуп өткөн

(1803-1882), америкалык жазуучу  Менин кечки меймандарым саатка карабаса да, сааттын канча болгонун кабак-кашымдан сезүүгө тийиш. * * * Жаратылыш бир нерсе жаратарда генийди жаратат. * * * Тарыхта эң улуу адамдар кедей болуп өткөн. * * * Биз укум-тукумдагыларыбызга караганда замандаштарыбыздын кыялын көбүрөк тартабыз. * * * Коом – бул айыкпагандардын ооруканасы. * * * Жакшы билимдин шоораты – терең ойлорду да жөнөкөй тил менен жеткирүү. * * * Мектепте, университетте эмнени окусак, – ал билим эмес, тек, билимге болгон […]