Жерге-Талга барар сапар алдындагы «Сармердендеги» маектешүү

Кезектеги «Сармерден» ресторанынын бильярд мелдешине белгилүү илипоз Сейитбек Жаанбаев, публицист жана адабиятчы Жолдош Турдубаев, Бишкек шаардык кеңешинин депутаты, жазуучу Жамалбек Ырсалиев жана жеке ишкер Дүйшөмамбет Орозалиев катышып, Тажикстандын Жерге-Тал аймагына болгон иш-сапардын максаты туурасында кеңири маек курушту. Олжобай Шакир: Байыркы кытай даанышманы Мо-цзынын накылынан улам бүгүнкү кеп учугун баштагым келет. Ал минтет: «Тоо ылдый шарылдаган агын суулардын чоңу да, кичинеси да бирине-бири жийиркенбей кошулган үчүн улуу дайра, улуу өзөнгө айланат». Муну айткан себебим, биз бүгүн кубаттуу улут боло албай келатканыбыздын […]