Конкурска: Таарынба… (№45)

АҢГЕМЕ — Тургула эй, кечигесиңер! Апасы кирип келип жарыкты күйгүзүп, терезенин  пардасын шарк эттире ачканда ойгонуп кетет. Күнүгө ушу. Мектепке барыш өзүнчө эле машакат. Уйпаланып калган калың чач оңой менен эпке  келбей, чачышын жазганча далайы жулунуп калат. Акыры  өрүп, учтарын бекитип, дептердин бетиндей күзгүдөн карап турган  көздөрү бүтүгүй кара кыз өзүнө да  жакпай, эжесинен калган күрмөсү андан бетер тажатып… мойнунан байлаган немедей жолго чыгат. Түнү бою жааган кар бүт баарын тегиздеп коюптур. Эч ким из сала элек экен.  Сыя көк […]

Рене РОСИНИ: Өмүр бою бизде сакталып  кала турган ардактуу эстелик

Француз тилинен которгон Бактыгүл ИМАНБЕК кызы АҢГЕМЕ Бүгүн баардыгыбыз мектепке көңүлүбүз  куунак келдик. Анткени жалпы классыбыз менен сүрөткө түшө турган күн. Эжейибиз айткандай, ардакталып өмүр бою бизде сактала турган сүрөткө түшүүчү күн. А түгүл баардыгыбыздын таза, тыкан, жуунуп-таранып келүүбүздү да эскерткен эле. Ушундай сонун маанай менен кыялдарга чулганып келдим да, баягы биздин класс чогулган жыйынга аралаштым. Жыйындын так ортосунда Жофройду эжейибиз ортого алып жемелеп аткан экен. Жемелей турган деле жөнү бар, анткени ал сүрөткө түшүү үчүн моряктын формасын кийип келиптир. […]

Лао МА: Үч күлкү

Кытай адабиятынан АҢГЕМЕ Динчоу табиятынан катаал киши. Анын жүзүнө сүрдүүлүктүн сүрөтү өчпөс болуп тартылып калгансып дайыма кабак чытый сурданып турат. Ал эч качан күлчү эмес. Динчоунун өзүнүн айтканына караганда, ушул жашоосунда ал үч гана жолу күлүптүр. Бирок бул күлкүлөрүнүн аягы ыйга айланып кетиптир. Ошондуктан ага  “күлкү” деген сөз менен жамандык айкалышып тургандай сезиле берет. Анткени, кырсыктар ага ошол күлкүнүн айынан келип отурбайбы. Чынында эле анын үч күлкүсү тең өмүрү менен көңүлүнө өчпөс из калтырып кеткен. Анда Динчоу беш-алты жашта болучу. […]