Закиралиева Зарина: Мен окуган Айтматов

“Айтматовдон алган сабагым” конкурсуна Жаркын жашоо! Сен бизди эмне деген укмуш адамга жолуктурдуң. Ал – тагдырдын буйругун жана жашоо маңызын терең аңдап түшүнүп, өз жашоосунда аларды өтө ыйык тутуп жашаган улуу инсан Чыңгыз Айтматов. Көңүлдү кубанычка бөлөгөн өзүнүн керемет чыгармалары менен тарбиялаган, ички сезимди терең ойго салган, окурмандын көзүнө жаш алдырган, тарыхтын барактарында өмүр сүргөн асыл пендеден таалим-тарбия алуу – чоң бакыт эмеспи. Адамзат аны тааныбай, сүйбөй жана анын өрнөктүү өмүр таржымалын, чыгармаларын өзүнүнүн жашоосуна өрнөк кылбай туруп, бул дүйнөнүн […]