Райкан Шүкүрбеков: Мергенчинин аңгемеси

Дүйнөдөгү укмуштун көбүн эле мергендер көрөт. Ырас, булардын чоңу да, кичинеси да түтүнмө-түтүн жалганчы болот дешет. Бул сөздүн чын-тамашасын мен айта албаймын. Ээн тоодо, элсиз чөлдөрдө жеке жүргөн киши биз көрбөгөндү көрөрү да ырас, анысына анча-мынча кошумчаласа, андай эмес деп айта да албайсың. Ошондуктан амалсыз угууга туура келет, калп болсо турмуш өзү көрсөтөт, чын болсо мерген оюңда калат. Мергендин аты Талканбай, экөөбүз Балыкчыда бир үйдөбүз. Эшик бороон, аябаган суук. Кыштын узак түнү… Ал көл башына барат экен, мен болсом Нарынга […]