Карел ЧАПЕК: Эски муун – бул башкаларга куйкасы курушуп уңулдагандар

Марина ЦВЕТАЕВА (1892-1941), орус акыны Аялдар сүйүүсү жөнүндө айтат, ойношу жөнүндө жок. А эркектер тескерисинче. * * * Адам менен тамашалаш, бирок азан чакырып коюлган аты менен эмес. * * * Канат өз жонундагы жүк экенин учкан куш сезбейт, конгон куш сезет. * * * Адамды адам жаратканы үчүн сүйбө, Теңир адамды кандай жаратса, ошондой сүй. * * * Байларга сыйынам, аларды терең урматтаганымды жашырбайм. Себеби, байлардын башкаларга кең пейилдиги өздөрү үчүн сокур тыйынга да турбайт. Алардын жүрүм-туруму, кийингени да […]