Михаил ГЕНИН: Ар бир улуттун өз еврейлери бар

Афоризм – бул, ашык жерлери кыскартылган роман! *   *   * Акынга эргүү көп эле жолу издеп келди, бирок аны бир да жолу тапкан жок. *   *   * Бут кийимиң кысып жаткан убакта башыңа күтүлбөгөн ойлор келгенин айт! *   *   * Өзүңө келген атак-даңк тынч уктооңо жолтоо болсо, бирөөнүн атак-даңкы дегеле уктатпайт. *   *   * Өзүңдү күзгүдөн карап туруп, адамга суктанбай коё албайсың! *   *   * Эзоптун өзү эмес, анын сөзү кызык. *   *   * Өмүр бою материалдык байлыгым, жан-дүйнөмдүн байлыгына […]