Михаил ЗОЩЕНКО: Бирөөлөр үчүн кайгы менен бүткөн, бирөөлөрдү канааттандырган сырдуу окуя

АҢГЕМЕ Бул сырдуу окуяны мага ички ооруларды жана балдарды дарылаган врач айтып берген эле. Мен кеп кылайын деген врач, чачын текши ак басып, кыйла эле жашка барып калган неме болчу. Чачы ушул окуядан улам агарганбы же убагы келдиби, сурабаптырмын. Агарса куруп кетсин дечи, өзү үнү да кырылдап, мукактанып чыккан жагымсыз неме көрүнгөн. Үнү эмне ичкенден бузулганын ким билсин, дегинкиси сөз төркүнү анда деле эмес. Бир курдай киши кирбегенге бук болуп, кейиштүү ойго батып, кабинетимде отургам дейт. «Азыркы бейтаптарыӊ да алчы-таасын […]

Михаил ЗОЩЕНКО: Коркок Вася

АҢГЕМЕ Васянын атасы темир уста эле. Ал устаканада иштечү. Ал аяктан така, балка жана балталарды жасачу. Ал күн сайын устаканасына өзүнүн аткөлүгү менен барчу. Анын жакшы бир кара аты болор эле. Эртең менен аны арабага куруп айдап алып, кечинде гана кайтчу. Анын уулу алты жашар Вася, арабаны айдаганды жактырчу. Атасы, мисалы, арабадан түшүп, үйгө башбагар замат, Вася арабага шак секирип чыгат да, токойдун четине чейин барып келчү. А атасы, алибетте, ага уруксат берчү эмес. Анын кылганын ат дагы жактырчу эмес. […]

Михаил ЗОЩЕНКО: Жытчыл ит

АҢГЕМЕ Көпөс Еремей Бабкиндин енот шубасын бирөөлөр жымырып кетиптир. Көпөс Еремей Бабкин өңгүрөп берди. Көрсө,  шубасына ичи ачышып жаткан тура. —  Граждандар,  шуба жөнөкөй шуба эмес, кымбат шуба! — дейт ал, —  канча акча берсем да аны таптырам. Кылмышкердин бетине гана түкүрбөсөмбү! Ошентип Еремей Бабкин из кубар итти чакыртты. Чакырыкка кепкасын баса кийип, ит жетелеген адам келди. Ити ит деп деле айтчудай эмес — күрөң,  шиш тумшук,  кебетеси суук,  сүйрөйгөн бир ит сымал неме. Тиги киши итин эшик алдына жетелеп […]