Казак акындары Бактыгүл Чотурованын котормосунда

Олжас СУЛЕЙМЕНОВ Акылсыздын сөзү Эгерде, эненин сүтү менен Акылсыздык акса каныңда, ден соолугуң да барында, Жакшы кылыш оңой эмес, сен бар жерде, Жүргөндөй уйлар жанында… Эгер жат жерде жүрсө кадамың, Эгерде сокур болсо аялың, Мен антымды буза алмакмын өзүмдүн, Анан сага бурмакмын багытын көзүмдүн. Коркконго кош көрүнгөндөй, дилимден шумдуктардан коркуп турам бүгүн мен. – Мен катышчу дарылардын баары жаман, сыры мунун – Абышка болом кайсы кемпир болсо да, Сен чачырасаң, мен анын сыныгымын. Жолборстордун арасында жолборсмун да, Үйүндө мен маймылдардын […]