Муратов Илимбек: “Саманчынын жолу” – кайратман, даанышман эненин тагдыры (№38 дилбаян)

“Айтматовдун мен окуган чыгармасы” конкурсуна Эне – мээримдүүлүктүн уюткусун жараткан, жан дүйнөгө асыл сапаттардын үрөнүн сепкен өзгөчө инсан. Анын жаркырап албырган жүзү, жалбарып сүйлөгөн жагымдуу сөзү бозоруп түнөргөн алай-дүлөйдү жоготкон шамал сымал, бардык азапты унуттуруп, жагымдуу жагдай жаратат. Ичинде жан дүйнөсүн түйшөлткөн ойлор алсыратып турса да, өзүнө кайрат топтоп, сыртынан жаркылдап, баласына билдирбөөгө аракет кылган асыл инсан. Бул асыл зааданын адамдык касиеттерин ачып берүүгө биздин чамабыз жетпеген сыяктанат… Кандай гана көркөм чыгарма болбосун, чиеленишкен тагдырлардын арасында эненин образы берилет. Бардык […]