Мусулман санаттарынан: Сопучулдук

Жүрөктөн чыккан сөз жүрөккө жетет, агер ооздон гана чыкса, ал куйма кулакка да сиңбейт. Ал-Сухраварди Сопу – бул күнгө табынсыз күн, ай менен жылдызга да табынбаган түн. Ал – барга көппөс, жокко чөкпөс. Абу ‘л-Хассан ‘Али ал-Харакани Сопу Кудайдын кылганынын баарына ток пейил, Кудай да сопунун кылгандарынын баарына ыраазы. Абу Сайд ибн Аби-л-Хэйр Сопулар какыр-чикирдин баары ташталса да кереметтин баарын өстүргөн жерге окшош. Жунайд Байыса да кедей кейиптенип жүргөндүк нукура сопулуктун белгиси. Ал бийликке жеткен күнү булуттуу көктүн астында, атакка […]