Карел Чапек: Мырза Гиршанын жоголушу

АҢГЕМЕ — Жаман эмес, — деди мырза Тауссиг, — бирок, аңгемеңиздин бир кемчилдиги бар экен, анткени бул окуя Прагада болбоптур; кылмыш иштеринде болсо да мекендин кызыкчылыгын ойлой жүрүшүбүз керек. Айтсаңыз, кайдагы бир Палермодо же дагы бир башка жерлерде болгон окуяларга биздин эмне тиешебиз бар? Алардан бизге эмне пайда? Эгерде, кызыктуу кылмыш иши Прагада жасалган болсо, иш башка, аны менен сыймыктанса да болот. Мына, азыр биз жөнүндө дүйнө жүзү сөз кылып жатат деген ой жан-дүйнөңдү жылытат. Ал эми көзгө көрүнүктүү кылмыштар […]