Чыңгыз Айтматов: Өнөр алды – кызыл  тил

Кыргызда атамзамандарда эле сөз билгилик бийик өнөр катары эсептелип жүрчү тура. Анткени эл ичинде “өнөр алды – кызыл тил” деген макал бар. Адам адам болгону, адам атка конгону  ар убактан бир убак абан созо өлөң айтып, ыр түрмөгүн токуу менен алек.  Балким, эң эзелки саралуу  сап кийин поэзиянын бирден бир башкы кейипкерине айланган аялзатына арналганы аныктыр. Ал эми аял өзү поэзия жаратууга кирише баштаса, анда муну түздөн түз  коомдун интеллектуалдык деңгээлинин көрсөткүчү деп түшүнгөнүбүз ийги. Биресе, адеп урунганда дейм, ыр […]