Жолдош ТУРДУБАЕВ: Кадыркул Даутовдун сынчылык өнөрдөгү орду тууралуу калыс сөз

Замирбек Үсөнбаев кара күүнүн залкары Карамолдону: «Нотаны билбей калганга Болгон дейт кээде арманда. Эгерде азыр бар болуп Эң сонун билим алганда, Атактуу Бахтан калышпай, А балким ашмак андан да», — деп ырдаган. Айрымдар муну апыртуудай көрүшү ыктымал, бирок кыргыздын кандай таланттуу эл экендиги адабиятта, кинодо, музыкада – дегеле көркөм өнөрдүн түркүн салааларында далай ирет далилденип келатат го. Байыркы кыргыз рухунун туу чокусу деп «Манаска» эң жетик баа берген Айтматов өзү космостой мейкин, деңиздей терең чыгармалары менен элибизди дүйнөгө таанытты го! […]